Click here to visit our old website

Color Mode Toggle

ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
ജനപ്രിയ തിരയലുകൾ: എൻ സി എഫ് ഐ, എൻ എഫ് എൽ എ ടി, എഫ് ഇ പി എ

പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു:

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

കടം കൊടുക്കുകയും കടം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ തുകയും ദീർഘകാല കാലാവധിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഭവന വായ്പ തീർച്ചയായും ഒരു ബാധ്യതയാണ്. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നത് ഒരു വലിയ ഘട്ടമാണ്. ഇത് ഉത്കണ്ഠയുടെയും നിരാശയുടെയും  അതേസമയം ഒരു വലിയ നേട്ടബോധത്തിന്റെയും ഒരു ഉറവിടമാണ്. കുതിച്ചുയരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വില പരിഗണിക്കുമ്പോൾ,  നമ്മൾ മിച്ചം പിടിക്കുന്ന തുകകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വീട് വാങ്ങുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും ഒരു ഭവന വായ്പ വേണ്ടിവരും.

സാധാരണയായി, ഭവനവായ്പ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതകളിലൊന്നാണ്. വലിയ തുകയും ദീർഘകാല കാലാവധിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

നേട്ടബോധം

നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങളിലൊന്നാണ് വീട് വാങ്ങുന്നത്; അത് വികാരപരമായ മൂല്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വീടിനായി മുടക്കുന്ന തുകയെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമാക്കുന്നു!

മൂലധന മൂല്യവർദ്ധന

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി പ്രോപ്പർട്ടി വില കുതിച്ചുയരുന്നത് കണ്ട നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും, ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാദമാണ് മൂലധന മൂല്യവർദ്ധന. ഫ്‌ളാറ്റിൻ്റെ ചെലവിൻ്റെ 70 ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന നിർമാണച്ചെലവ് മാത്രം കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ പ്രതിവർഷം 15 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. വാടകയും പണപ്പെരുപ്പത്തിനൊപ്പം ചുവടു വെക്കുന്നു; ചില നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും.

കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്

ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നത് 10 വർഷത്തിലേറെയുള്ള ദീർഘകാല തീരുമാനമാണ്; പലിശനിരക്കുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള പല സൈക്കിളുകളിലൂടെ കടന്നുപോയേക്കാം. അതിനാൽ, സൈക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ കുറയുന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും.

പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ വായ്പ മുൻകൂട്ടി അടച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ അത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 1995-ൽ 18 ശതമാനം പലിശനിരക്കിൽ വസ്തു വാങ്ങിയവർ, അടുത്ത ദശകത്തിൽ പലിശനിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം 7.5 ശതമാനത്തിലെത്തുന്നത് കണ്ടു, പ്രോപ്പർട്ടി വില കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഇത് സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടി ഉത്തേജനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പകൾ സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് കടമെടുപ്പ് ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം! അത് കരുതുന്നത് പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ബാങ്കുകളും ഭവനവായ്പ നൽകുന്നവരും പുതിയ വായ്പക്കാർക്ക് നിലവിലുള്ള വായ്പയേക്കാൾ മികച്ച നിരക്കുകൾ നൽകുന്നു. പലിശ നിരക്ക് സൈക്കിൾ ഉയരുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ചെലവ് 2 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചാൽ, പുതിയ വായ്പക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിരക്കുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് കടം തന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വായ്പാ കുടിശ്ശികയുടെ 0.5 ശതമാനം പ്രോസസിംഗ് ഫീസായി (കൺവേർഷൻ ചാർജ്) നൽകുക.

നികുതി ആനുകൂല്യം: അടച്ച പലിശ

1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 24(ബി) പ്രകാരം ഭവന വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ഭവന വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനും/നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഭവന വായ്പയ്ക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം പലിശയിൽ 1.5 ലക്ഷം വരെ കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. (1999 മാർച്ച് 01-ന് മുമ്പ് എടുത്ത വായ്പകളുടെ കാര്യത്തിൽ  കിഴിവ് 30,000 രൂപ മാത്രമാണ്).

പ്രീ-അക്വിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാലയളവിലേക്ക് നൽകേണ്ട പലിശയ്ക്ക്, വീട് വാങ്ങിയതോ നിർമ്മിച്ചതോ ആയ വർഷം മുതൽ അഞ്ച് തുല്യ വാർഷിക ഗഡുക്കളായി കിഴിവ് ലഭിക്കും.

നികുതി ആനുകൂല്യം: മുതലിന്റെ തിരിച്ചടവ്

1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80CCE-നൊപ്പം പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പയിലെ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മുതലിന്റെ തിരിച്ചടവ് നിർദ്ദിഷ്‌ട വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി മൊത്ത വരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കിഴിവായി അനുവദിക്കും.

ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നതും ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം

നമുക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികളെ താരതമ്യം ചെയ്യാം. റാം, നിലവിലെ വിലയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ്, മറ്റേയാൾ – ശ്യാം – വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. റാം ഫ്ലാറ്റിനായി 33 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുന്നതായി നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു, 8 ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തം മൂലധനവും ബാക്കി തുകയായ 25 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിവർഷം 10 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ 15 വർഷത്തേക്കുള്ള വായ്പയും. വായ്പ സംബന്ധമായ അയാളുടെ പ്രതിമാസ പ്രതിബദ്ധത (തുല്യമായ പ്രതിമാസ ഇൻസ്‌റ്റാൾമെൻ്റ്)  26835 രൂപയാണ്.

15 വർഷത്തിലുടനീളം പലിശ നിരക്ക് അതേപടി തുടരുമെന്ന് കരുതിയാൽ, അദ്ദേഹം ബാങ്കിന് 48.35 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകും. അദ്ദേഹം 30 ശതമാനം നികുതി ബ്രാക്കറ്റിലാണെന്നും പലിശ ഘടകത്തിന് മാത്രം നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നുവെന്നും കരുതുക (പുതിയ ഡയറക്ട് ടാക്‌സ് കോഡിന് വിധേയമായി), അദ്ദേഹം മൊത്തം  42.75 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കും.

ഇപ്പോൾ, വസ്‌തുവില 7 ശതമാനം നിരക്കിൽ വർധിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതിയാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 33 ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടിന് 15 വർഷത്തിന് ശേഷം 91 ലക്ഷം രൂപ വില വരും. വസ്‌തുവിലുള്ള നിക്ഷേപം അദ്ദേഹത്തിന് 40.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂല്യവർദ്ധനവ് നൽകി. അതായത് 6.9 ശതമാനം വരുമാന നിരക്ക്.

ഇപ്പോൾ, ശ്യാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, റാം വാങ്ങിയതിന് സമാനമായ ഒരു വീട് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഏകദേശം 3.5 ശതമാനം വാടക വരുമാനം കണക്കാക്കിയാൽ, അയാൾക്ക് വാടകയിനത്തിൽ പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ നൽകേണ്ടിവരും. ഇപ്പോൾ, ഓരോ വർഷവും വസ്തുവിൻ്റെ വില 7 ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ഭൂവുടമ തൻ്റെ വാടകയിലും സമാനമായ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു വീട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, സുരക്ഷിതമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു മിച്ചമുണ്ട് (ഇഎംഐ  യുടെ സാങ്കൽപ്പിക മൂല്യം അടച്ച വാടകയിൽ നിന്ന് കുറച്ചത്).

എച്ച്ആർഎ  വഴി അടച്ച വാടകയുടെ 30 ശതമാനം നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ ശ്യാമിന് കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ആദ്യ വർഷം അദ്ദേഹം പ്രതിമാസം 19,835 രൂപ (26835 രൂപ – 7,000 രൂപ) ലാഭിക്കുകയും 7 ശതമാനം നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള റിട്ടേണിൽ 7 ലക്ഷം രൂപ (വീട് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മാർജിൻ പണം) നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ സമ്പാദ്യം 68 ലക്ഷം രൂപയാകും. വാടകയിനത്തിൽ 21 ലക്ഷം രൂപ നൽകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെഐ ആർ ആർ  2.5 ശതമാനമായിരിക്കും. ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകൻ അൽപ്പം ലാഭിക്കുമെങ്കിലും, വാടകയിലെ വർദ്ധനവ് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം കുറയ്ക്കുന്നു.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ, വ്യക്തമായും, ശ്യാമിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു ഇടപാടാണ് റാമിന് ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ, ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ദീർഘകാലം (15 വർഷം എന്ന് പറയാം) താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഉയർന്ന നികുതി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉള്ളവർക്കും കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കും. ഇതുകൂടാതെ, പ്രോപ്പർട്ടി വിലകൾ ന്യായമായ നിരക്കിൽ, വിലക്കയറ്റത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിൽ, വർദ്ധിക്കണം.

വായ്പയുടെ ഭാഗിക വിതരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, വിതരണം ചെയ്ത തുകയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രതിമാസ പലിശ നൽകാവൂ. ഈ പലിശയെ പ്രീ-ഇഎംഐ  പലിശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു,

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം വാങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോ ബാങ്കുകളോ സാധാരണയായി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി തോന്നുന്ന നിരവധി സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭവനവായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക നിബന്ധനകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേഖനം നൽകുന്നു.

മാർജിൻ

നിങ്ങൾ വായ്പയെടുക്കുമ്പോൾ, ഹോം ലോൺ കമ്പനിയോ ബാങ്കോ മുഴുവൻ തുകയും നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയായി നൽകില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വിലയുടെ 80% മുതൽ 90% വരെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകും. ബാക്കി 20% മുതൽ 10% വരെ നിങ്ങൾ മുടക്കണം. നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്ന ബാക്കി തുകയെ ഡൗൺ പേയ്‌മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

റീസെയിൽ

ഇപ്പോൾത്തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു വീട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് അത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണിത്. അതിനാൽ, അതിനെ റീസെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ബിൽഡറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങുകയോ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വീട് വാങ്ങുകയോ അല്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് അപ്രൈസൽ

ഹോം ലോൺ കമ്പനികളോ ബാങ്കുകളോ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ പരിഗണിക്കും. അവർ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം, വരുമാനം, പ്രായം, യോഗ്യതകൾ, ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, പ്രവൃത്തി പരിചയം മുതലായവ പരിശോധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ എത്ര ലോണുകൾ ഉണ്ടെന്നും അവർ പരിശോധിക്കും. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത്, നിങ്ങൾ ഒരു ലോണിന് യോഗ്യനാണോ അല്ലയോ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകേണ്ട തുക എത്രയായിരിക്കണമെന്നും കടം കൊടുക്കുന്നവർ തീരുമാനിക്കും. ഈ പ്രക്രിയ ക്രെഡിറ്റ് അപ്രൈസൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

തിരിച്ചടവ് കാലാവധി

വായ്പ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്ന വർഷത്തിൻ്റെ കാലയളവാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി.
മുൻകൂട്ടി അംഗീകരിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി

ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ബിൽഡർക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വീട് വാങ്ങുന്നയാൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബിൽഡറുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഒരു ബാങ്ക് / ധനകാര്യ സ്ഥാപനം (എഫ്.ഐ) വസ്തുവിൻ്റെ ആധാരവും രേഖകളും പരിശോധിച്ചുവെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ബാങ്കുകൾക്ക് / എഫ്.ഐ-കൾക്ക് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഉള്ളതിനാൽ അവയുടെ വിലയിരുത്തൽ സമഗ്രമായ ഒന്നായിരിക്കും. മറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ബിൽഡറുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇത് കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

എല്ലാം ക്രമത്തിലാണെങ്കിൽ, നിർമ്മാതാവിന് അംഗീകാര മുദ്ര ലഭിക്കും. കൂടാതെ, നിർമ്മാണം കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ബിൽഡറുടെ കഴിവും ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും ബാങ്ക് / എഫ്.ഐ കാണും. എന്നിരുന്നാലും, നിർമ്മാണം വൈകുകയാണെങ്കിൽ ഹോം ഫിനാൻസ് കമ്പനി എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കുമെന്നോ ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കുമെന്നോ ഇതിനർത്ഥമില്ല. പ്രോപ്പർട്ടി നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും ബിൽഡർക്ക് നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെന്നും മാത്രമാണ് ഇതിനർത്ഥം.

തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണകൾ

നിങ്ങളുടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും അടയ്‌ക്കേണ്ട പണമാണ് ഇഎംഐ . നിങ്ങളുടെ വായ്പ തുകയും (മുതൽ) പലിശ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള അസമമായ സംയോജനമാണ് ഇഎംഐ. തിരിച്ചടവ് കാലയളവിലുടനീളം ഇഎംഐ സ്ഥിരമായി തുടരും. 4,400 രൂപയുടെ ഇഎംഐ യോടെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലോൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അടുത്ത 60 മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ തുക ഹോം ലോൺ കമ്പനിക്ക് നൽകണം. ഇഎംഐ യിൽ എത്താൻ, ഹോം ലോൺ ഫിനാൻഷ്യർ നോക്കുന്നത് ഇവയാണ്:

 • മുതൽ (യഥാർത്ഥ വായ്പ തുക).
 • തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് (വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം).
 • പലിശ നിരക്ക്.
 • പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് (പ്രതിമാസ കുറയ്ക്കൽ, ത്രൈമാസ കുറയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക കുറയ്ക്കൽ അടിസ്ഥാനം).

വിതരണം

മുഴുവൻ വിതരണം

മുഴുവൻ ചെലവും ഒറ്റയടിക്ക് നൽകുമ്പോഴാണ് മുഴുവൻ വിതരണം; ഹോം ലോൺ കമ്പനി മുഴുവൻ പേയ്‌മെൻ്റും വിൽപ്പനക്കാരന് കൈമാറുന്നു. ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ഡൗൺ പേയ്‌മെൻ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെക്ക് വിതരണം ചെയ്യൂ (അത് ഒരിക്കലും പണമായിട്ടായിരിക്കില്ല). ഇതൊരു പുനർവിൽപ്പന ആണെങ്കിൽ, വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ പേരിലാണ് ചെക്ക് എഴുതുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അത് ബിൽഡറുടെ പേരിലാണ്.

ഭാഗിക വിതരണം

ഒരു ഭാഗിക വിതരണം ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടത്തുന്നത് (പൂർണ്ണമായ വിതരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ ഒറ്റയടിക്ക് അല്ല). ഒരു ബിൽഡറിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വാങ്ങുകയും അത് നിർമ്മാണത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹോം ലോൺ കമ്പനി ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ പേയ്‌മെൻ്റുകളും റിലീസ് ചെയ്യില്ല. ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് തുക അനുവദിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒന്നാം നില പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, പേയ്‌മെൻ്റിൻ്റെ 20% നൽകും, അവസാന നില പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, 40% എന്നിങ്ങനെ. അതിനാൽ പേയ്‌മെൻ്റ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

മുൻകൂർ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം

വീട് ഇപ്പോഴും നിർമ്മാണത്തിലാണെങ്കിൽ, ഭാഗികമായി പണം നൽകും. എന്നിരുന്നാലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും മുഴുവൻ പണമടയ്ക്കാനും ഹോം ലോൺ കമ്പനി തയ്യാറായേക്കാം. ഇത് ഒരു മുൻകൂർ വിതരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ:

 • വാങ്ങുന്നയാൾ ഹോം ലോൺ കമ്പനിയോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ.
 • ബിൽഡർ കൃത്യസമയത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഹോം ലോൺ കമ്പനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ.

പ്രീ-ഇഎംഐ പലിശ
വായ്പയുടെ ഭാഗിക വിതരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, വിതരണം ചെയ്ത തുകയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പ്രതിമാസ പലിശ നൽകേണ്ടത്. ഈ പലിശയെ പ്രീ-ഇഎംഐ പലിശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അവസാന തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇത് പ്രതിമാസം അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്, അതിനുശേഷം ഇഎംഐ കൾ ആരംഭിക്കും.

ഓഫർ ലെറ്റർ

വായ്പ അനുവദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

 • വായ്പാ തുക
 • പലിശ നിരക്ക്
 • സ്ഥിരമായ/വഴക്കമുള്ള പലിശ നിരക്ക്
 • വായ്പയുടെ കാലാവധി
 • ഇഎംഐ  തുക
 • ഒരു പ്രത്യേക സ്കീമിന് കീഴിൽ ഓഫർ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ, ആ സ്കീമിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
 • വായ്പയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ

ഈ കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കിട്ടി എന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല. ഹോം ലോൺ കമ്പനി നിങ്ങളെ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർമാരിൽ ഒരാളായി പരിഗണിക്കാൻ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിനർത്ഥം. അത് പിന്നീട് പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധവും നിയമപരവുമായ വിവിധ രേഖകൾ പരിശോധിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യവും പരിശോധിക്കും. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ

പി.ഡി.സി-കൾ
പോസ്റ്റ്-ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകൾ സമയത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ്, സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി വരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സാധാരണയായി, ഹോം ലോൺ കമ്പനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തേക്ക് പോലും ഉള്ള ചെക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെടും. അവസാനം, തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടിവരും. ഈ ചെക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട ഹോം ലോൺ കമ്പനിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും, നിങ്ങൾ അതിൽ ഒപ്പിടും, കൂടാതെ അടയ്ക്കേണ്ട കൃത്യമായ ഇഎംഐ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യും.

സാമ്പത്തിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഉപഭോഗത്തിനായി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കടം വാങ്ങരുത്, സമപ്രായക്കാർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാനായി ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ കടം വാങ്ങുന്നത് അതിലും മോശമാണ്.

നമ്മൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ലതായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മിക്കപ്പോഴും വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾക്ക് വിലകുറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കാൻ വിൽപ്പനക്കാരൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ്? ശക്തമായ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച ചുരുക്കം ചില ആകർഷകമായ സ്കീമുകളിൽ ഒന്നാണ് 0% പലിശയുള്ള തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണകൾ (ഇഎംഐകൾ). അടുത്തിടെ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്കുകളോട് 0% പലിശ ഈടാക്കുന്ന സ്കീമുകൾ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, അവ തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണകളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകൾ പോലുള്ള അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ മുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, എൽഇഡി  ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഹൈ എൻഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക് ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ വരെ എന്തും വാങ്ങാൻ ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പ്രത്യേക സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഉപഭോഗത്തിനായി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കടം വാങ്ങരുത്, സമപ്രായക്കാർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാനായി ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ കടം വാങ്ങുന്നത് അതിലും മോശമാണ്. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആർഭാടം കാണിക്കാൻ കടം വാങ്ങരുത് എന്നാണ്. അത് അമിതഭാരം ഉളവാക്കുകയും അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് കടമെടുക്കാനുള്ള അവസരം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്, ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ സമയം ലാഭിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കടം വാങ്ങി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ സ്വന്തമാക്കാനും സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബാങ്കുകൾ ഇതിൽ ഒരു അവസരം കണ്ടു.

കടം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ അവർ സമർപ്പിത പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 0% ഇഎംഐ  സ്കീമുകൾ എന്ന് തെറ്റായി വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരേയൊരു കുഴപ്പം, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങൾ പലിശയൊന്നും നൽകുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ലഭിക്കും. ഉൽപന്ന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന പണത്തിൻ്റെ പലിശ നികത്തുന്ന ഡൗൺ പേയ്‌മെൻ്റുകളും സേവന നിരക്കുകളും ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാതാക്കളുമായി അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും അതിലെ കിഴിവുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഉപഭോക്തൃ താൽപ്പര്യങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി ആർബിഐ കരുതുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഇടപാടുകൾ ഉടൻ നിർത്താൻ റെഗുലേറ്റർ ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഗണപതി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ച ഉത്സവ സീസണിൽ പുതിയ എൽഇഡി TV വാങ്ങാനോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ തീരുമാനിച്ച നിരവധി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ഒരു മോശം വാർത്തയായിരുന്നു. നിങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഉപഭോക്താക്കളാണെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടരുത്. ആർബിഐ നിങ്ങൾക്കായി ശരിയായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന 0% ഇഎംഐ  ഓഫർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല. എന്നാൽ ബാങ്കുകളും ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാതാക്കളും സുതാര്യമായ ഡീലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും. മുമ്പ് ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന അതേ കിഴിവുകൾ നിർമ്മാതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലൂടെയും വ്യക്തിഗത വായ്പകളിലൂടെയും ബാങ്കുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

സാരാംശത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഗാഡ്‌ജെറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പുതിയ ഓഫറുകൾ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അമിതമായി പോകരുത്. പണം മിച്ചം പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കടം വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ബാങ്കുകളിലുടനീളമുള്ള ഓഫറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക. പ്രോസസ്സിംഗ്, പ്രീപേമെൻ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ചാർജുകൾ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അവ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തി പണം ലാഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അധികം സ്വൈപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഇത് പണത്തിൻ്റെ ചെലവേറിയ ഒരു ഉറവിടമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇത് പ്രതിവർഷം 28% മുതൽ 36% വരെ പലിശ ഈടാക്കുന്നു. കൂടാതെ, സി ഐ ബി ഐ എൽ സ്കോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറയ്ക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ നിങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെസി ഐ ബി ഐ എൽ സ്‌കോർ പരിരക്ഷിക്കാൻ ശ്രിക്കുക.  0% ഇഎംഐ  സ്‌കീമുകൾ നിർത്തലാക്കിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ താഴ്ത്തിയും ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ  ആർബിഐ  നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കളങ്കരഹിതമായ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കണം.

കടം കൊടുക്കുന്നയാളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വായ്പയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്- “24 നും 45 നും ഇടയിലുള്ള പ്രായം. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ. ചെലവുകൾ വരുമാനത്തിൻ്റെ 50% കവിയാൻ പാടില്ല. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെ പരിഗണിക്കുമെങ്കിലും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കോ ​​വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കോ ​​വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമം. 750-ൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ.” നിങ്ങൾ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ ലോൺ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്.

ഹോം ലോൺ യോഗ്യത തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷി വിലയിരുത്തും. തിരിച്ചടവ് ശേഷി നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഡിസ്പോസിബിൾ / മിച്ച വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, (അത് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് / മിച്ചത്തിൽ നിന്ന്  പ്രതിമാസ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതു പോലുള്ള ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്) കൂടാതെ ഇണയുടെ വരുമാനം, ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ, വരുമാനത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത മുതലായവ. ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാന പരിഗണന നിങ്ങൾ വായ്പ സുഖകരമായി കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും അന്തിമ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമോ എന്നതാണ്. പ്രതിമാസ ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനം എത്ര ഉയർന്നതാണോ, അത്ര ഉയർന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയ്ക്ക് അർഹതയുള്ള തുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഡിസ്പോസിബിൾ / മിച്ച വരുമാനത്തിൻ്റെ 55-60% ലോൺ തിരിച്ചടവിനായി ലഭ്യമാണെന്ന് സാധാരണയായി ഒരു ബാങ്ക് അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചില ബാങ്കുകൾ EMI പേയ്‌മെൻ്റുകൾക്ക് ലഭ്യമായ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, അല്ലാതെ അയാളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.

ഈ വേരിയബിളുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഔട്ട്‌ഗോ / ഔട്ട്‌ഫ്ലോ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാൽ ലോണിൻ്റെ തുക വായ്പയുടെ കാലാവധിയെയും പലിശ നിരക്കിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭവനവായ്പ അപേക്ഷകർക്ക് ബാങ്കുകൾ സാധാരണയായി ഉയർന്ന പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു.

വായ്പാ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക

മികച്ച സിബിൽ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് നേടൂ

ഒരു മികച്ച സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയെ കൂടുതൽ അനുഭാവപൂർവം കാണാൻ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ബാങ്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ലോൺ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ്

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയും സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ വരുമാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയ്ക്കായി സംയുക്തമായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ജോയിൻ്റ് ഹോം ലോൺ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാതാവുമായും അല്ലെങ്കിൽ പിതാവുമായും വരുമാനം ക്ലബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പഴയ വായ്പകൾ അടയ്ക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള തുക നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് മുൻ വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്നതാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ദീർഘകാല വായ്പ എടുക്കുക

ദീർഘകാല വായ്പ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള തുക വർദ്ധിപ്പിക്കും. ദൈർഘ്യമേറിയ കാലയളവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകവേ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പലിശ നൽകുമെന്നാണ്, അതിനാൽ അവസാന ആശ്രയമെന്ന നിലയിലല്ലാതെ ഇത് ശരിക്കും അഭികാമ്യമല്ല.

സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓപ്ഷൻ (സർഫ്)

യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് അവരുടെ ലോൺ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓപ്ഷൻ അഭികാമ്യമാണ്. കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ഭാവി വരുമാനം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ബാങ്കോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമോ പണം കടം നൽകുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ. കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അർഹതയുള്ള ലോൺ തുക കടം കൊടുക്കുന്നയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശമ്പളം കുറവാണെങ്കിൽപ്പോലും അവൾ/അയാൾ ഒരു വലിയ ലോൺ തുകയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പരിപോഷിപ്പിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുമായി ദീർഘകാല ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭാവിയിലെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയെക്കുറിച്ചും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന ലോൺ യോഗ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻഗണനാ വ്യവസ്ഥകൾ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ശേഷിയെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രധാന വശങ്ങൾ ഇവയാണ്

 • നിങ്ങളുടെ വരുമാനം
 • നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ വിഭാഗം
 • മറ്റ് സ്ഥിര പേയ്‌മെൻ്റുകൾ
 • ഒരു ഭവന വായ്പയാണെങ്കിൽ, പ്രോപ്പർട്ടി ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ പ്രധാനമാണ്, ഉദാഹരണമായി മിക്ക ബാങ്കുകളും വ്യക്തമായ ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഫണ്ട് നൽകില്ല
 • ലോണിൻ്റെ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ സഹ-അപേക്ഷകൻ്റെയും പ്രായം 65 വയസ്സിന് മുകളിലാകണം.
 • വായ്പയുടെ കാലാവധിയും പലിശ നിരക്കും

അതിനാൽ, വിപണിയിലെ ശരിയായ ഹോം ലോൺ ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അമ്പരന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മിൽ പലർക്കും വളരെ പ്രധാനമാണ്.

വസ്‌തുവിന്റെ കുതിച്ചുയരുന്ന വിലയും വിപണിയിലെ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കും നിമിത്തം നമ്മിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഒരു വീട് എടുക്കുക എന്നത്. അതിനാൽ, വിപണിയിലെ ശരിയായ ഹോം ലോൺ ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അമ്പരന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മിൽ പലർക്കും വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെക്കിയായ സുരേഷ് ലക്ഷ്മിനാരായണന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 2400 ചതുരശ്ര അടി പ്ലോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഭവനവായ്പയ്‌ക്കായി  ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സർവേ നടത്തി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (SBI) നിന്ന് ഒരു ഭവനവായ്പ തരപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സമയമെടുത്തു.

“ഞാൻ ഹോം ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 10 വ്യത്യസ്ത ലോൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് 20 വർഷത്തേക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചപ്പോൾ, ആറ് മാസം മുമ്പ്, അതായത് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്തു,” ലക്ഷ്മീനാരായണൻ പറഞ്ഞു.

അദ്ദേഹം ചെയ്ത ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗപ്രദമായ കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ അറിയാൻ തുടർന്ന് വായിക്കുക.

 1. നല്ല ഗവേഷണം: നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഏജൻ്റ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ഗവേഷണം നടത്തുക. “ഞാൻ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ, എസ്.ബി.ഐ-യിൽ പോകുന്നത് തടയാൻ എൻ്റെ ഏജൻ്റ് പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു. പിന്നീട് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി,എസ്.ബി.ഐ ഏജൻ്റുമാർക്ക് കുറഞ്ഞ കമ്മീഷനാണ് നൽകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചേ സമ്പാദിക്കാനാകുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ അവർ ബാങ്കിനെ ചീത്ത പറയുന്നു,” ലക്ഷ്മിനാരായണൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എസ്.ബി.ഐഎനിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കാണ് നൽകിയത്, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 1. സൂക്ഷിച്ച് ചെലവഴിക്കുക: ഭവന വായ്പയുടെ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. “മിച്ചം പിടിക്കുന്ന ഓരോ പൈസയും സംമ്പാദിക്കുന്ന ഓരോ പൈസയാണ്” എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഭവന വായ്പയുടെ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ പണം മിച്ചം പിടിക്കുമ്പോൾ, വായ്പ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം.

 2.  നിങ്ങളുടെ അധിക ഫണ്ടുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുക: ഏതാനും ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്, അവർ വായ്പ എടുക്കുന്നവരെ അവരുടെ അധിക ഫണ്ടുകൾ ലോൺ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. “ഇത് തുക പാർക്ക് ചെയ്‌ത സമയത്തേക്ക് പ്രധാന തുകയിൽ നിന്ന് പലിശ ആനുപാതികമായി കുറയ്ക്കും. ഇതൊരു രസകരമായ ഓപ്ഷനാണ്. ഞാൻ വായ്പയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല, ”ലക്ഷ്മീനാരായണൻ പറഞ്ഞു.

 3. ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര നിരക്കുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയുക: ബാങ്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പലിശനിരക്കുകൾ ഉണ്ട്: ഫ്ലോട്ടിംഗ്, സ്ഥിര പലിശകൾ. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാന നിരക്കിനൊപ്പം നീങ്ങുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥിര പരലിശ ലോൺ കരാറിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്കുകൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിര നിരക്കുകളേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

 4. സി ഐ ബി ഐ എൽ സ്കോർ:നിങ്ങളുടെ ഭവന വായ്പയ്ക്ക് ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് 750 പ്ലസ് സ്‌കോർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 80% ഹോം ലോൺ അപ്രൂവലുകളും ലഭിക്കുന്നത് 750 പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോർ ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആണെന്ന് സിബിൽ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം

 5. ഫോർക്ലോഷർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക: അടുത്തിടെ RBI ഫോർക്ലോഷർ പിഴകൾ നിരോധിച്ചു. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികമായി ഒന്നും നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

 1. ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാനായി മിച്ചം പിടിക്കൂനടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മിച്ചം പിടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, വിദേശത്ത് അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. പകരം നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുക. “എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ കടം വാങ്ങുന്നവരോടും ഉള്ള എൻ്റെ ഉപദേശം. തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണകൾക്കായി (ഇഎംഐ) നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന തുക എത്ര നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും നേരത്തെ ആ പണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ”ലക്ഷ്മീനാരായണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 2. പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് താരതമ്യം ചെയ്യുക: അത് ഒരു പുതിയ ലോണിനോ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയോ ആയിരുന്നാലും. അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും അന്വേഷിക്കുക.

 3.  ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ വായിക്കുക: കുത്തിട്ട ലൈനിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് ലോൺ കരാറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം വായിക്കുക. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 4. ബ്രിഡ്ജ് ഫണ്ടിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക: ഓരോ കടക്കാരനും ഒരു വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം നൽകണം. ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റായി കഴിയുന്നത്ര അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് മുതലിന് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പലിശ കുറയ്ക്കും.

ഒരു വാണിജ്യ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളിൽ പലിശ നിരക്കുകൾ, അധിക ചാർജുകൾ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ, ലോണിൻ്റെ കാലാവധി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു

 ഭവനവായ്പ, വാഹനവായ്പ, വ്യക്തിഗത വായ്പ എന്നിവയെപ്പറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വായ്‌പകൾ ഓരോന്നിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നും നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മിൽ കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമേ വാണിജ്യ വായ്പകളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളൂ. ഈ ലോണുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യവും ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ പ്രക്രിയയും ആർക്കൊക്കെ അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

 വാണിജ്യ വാഹന വായ്പകൾ സാധാരണയായി വ്യക്തിഗത, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എച്ച് യു എഫ്  (ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബം), ട്രസ്റ്റുകൾ, സൊസൈറ്റികൾ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ, ബിസിനസുകാർ, സ്വകാര്യ, പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ എന്നിവർ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനും ഓടിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള  സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എടുക്കുന്നവയാണ്.

 ഈ വായ്പകൾ എടുക്കുന്നവർ സാധാരണയായി ഗതാഗത ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ബസുകൾ, ടിപ്പറുകൾ, ട്രാൻസിറ്റ് മിക്‌സറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാരമേറിയതോ ഭാരം കുറഞ്ഞതോ ചെറുതോ ആയ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാണിജ്യ വാഹന വായ്പാ ഓപ്‌ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന വിവിധ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്കായി ഒരു വാണിജ്യ വാഹന വായ്പ എടുക്കാം.

എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഡിസിബി ബാങ്ക്, യെസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകൾ അത്തരം വായ്പകൾ നൽകുന്നു. റിലയൻസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിനാൻസ്, ഫുള്ളർട്ടൺ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ എൻ ബി എഫ് സി-കൾ (ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികൾ) ഈ വായ്പ നൽകുന്നു.

 ഒരു പുതിയ വാണിജ്യ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് വായ്പ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾ വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി നിലവിലുള്ള ലോണുകളുടെ ടോപ്പ് അപ്പ് ആയും ഈ വായ്പ ലഭിക്കും.

വായ്പാ പ്രക്രിയ

വാണിജ്യ വാഹന വായ്പ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കടം വാങ്ങുന്നയാൾ അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകൾ നൽകണം. രേഖകളിൽ വിലാസത്തിൻ്റെ തെളിവ് (പാസ്‌പോർട്ട്, റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്‌സ് ID), ബന്ധപ്പെട്ട രംഗത്തെ അനുഭവപരിചയത്തിൻ്റെ തെളിവ്, മുൻകാല വായ്പകളുടെ (ഉണ്ടെങ്കിൽ) ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വായ്പയെടുക്കുന്നവർ രണ്ട് വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകൾ, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ, ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകൾ എന്നിവയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. RC (രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) ബുക്കുകളുടെ പകർപ്പുകൾക്കൊപ്പം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്.
ചില ബാങ്കുകൾ ഉയർന്ന ഫണ്ടിംഗിനായി ഗതാഗത കരാറുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ബാങ്കുകൾ ഒരു വ്യക്തിഗത ഗ്യാരൻ്ററെയും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.

ആർക്കൊക്കെ വായ്പ ലഭിക്കും?

വ്യക്തികൾക്ക് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, കൂടാതെ സഹ-അപേക്ഷകർക്കും പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പങ്കാളികൾക്കും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളിലെ ഡയറക്ടർമാർക്കും ഒരു ജോയിന്റ് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവർക്ക്ജോയിന്റ് ലോൺ ലഭിക്കും.

ചെറുകിടക്കാർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വായ്പ തുക 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്, വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഇത് 5 കോടി രൂപ വരെയാണ്.

അംഗീകാര പ്രക്രിയ

സാധാരണഗതിയിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വായ്പയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, വായ്പയുടെ സ്വഭാവം, ഫണ്ടിംഗിൻ്റെ അളവ്, സ്ഥലം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാം. സാധാരണഗതിയിൽ, ബാങ്ക് / ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നേരിട്ട് വാഹന ഡീലർക്കാണ് വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്കല്ല.

ലോൺ തുകയും കാലാവധിയും

നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതയെ ആശ്രയിച്ച് വായ്പ തുക വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഫണ്ടിംഗ് ചേസിസിൻ്റെ 100% വരെ ആകാം, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുടെയും മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോഡി ഫണ്ടിംഗ് നൽകാവുന്നതാണ്.

എഞ്ചിൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഡ്രൈവ്ഷാഫ്റ്റ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ, സസ്‌പെൻഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടനയാണ് ചേസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

വായ്പയുടെ കാലാവധി ആറ് മാസം മുതൽ അറുപത് മാസം വരെയാകാം

പലിശ നിരക്കുകൾ

ഉപഭോക്താവിനെയും വാഹന വിഭാഗത്തെയും ആശ്രയിച്ച് 10% മുതൽ 15% വരെയാണ് പലിശ നിരക്ക്. ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗത്തിൽ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ, കോർപ്പറേറ്റ്, ബിസിനസുകാർ, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം വാഹന വിഭാഗത്തിൽ ട്രക്കുകൾ, ബസുകൾ, കാറുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 നിരക്ക് വായ്പക്കാരൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം, അയാളുടെ ബിസിനസ്സ് വിറ്റുവരവ്, മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യർമാരിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചടവ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ രേഖകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പലിശ നിരക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും.  പലിശ നിരക്ക് സ്ഥിരമോ വേരിയബിളോ ആകാം.

പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, വാഹന മൂല്യനിർണ്ണയ ചാർജുകൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ചാർജുകൾ. പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് ലോൺ തുകയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി 2%-4% വരെയാണ്. പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് തിരികെ നൽകാനാവില്ല. ‌5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സാധാരണയായി 2% ആണ്, 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 3% വും 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 4% വും ആണ്.

 തിരിച്ചടവ്

നിങ്ങളുടെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ കടം തന്നയാളിന്  പ്രതിമാസ പേയ്മെന്റ് നടത്തണ്ടതുണ്ട്. ലോൺ കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയ മുതലും പലിശയും പ്രതിമാസ ഗഡുവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ലോൺ മുൻകൂട്ടി അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കുടിശ്ശികയുള്ള ലോൺ തുകയുടെ 2% പിഴ ഈടാക്കും.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വാണിജ്യ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളിൽ പലിശ നിരക്കുകൾ, അധിക ചാർജുകൾ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ, ലോണിൻ്റെ കാലാവധി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക്  അല്ലാത്തപക്ഷം നിഷ്ക്രിയമായ ഒരുവസ്തുവിൽ നിന്ന് അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു

ജീവിതത്തിൽ, ചില ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.  ബിസിനസ് വിപുലീകരണം, വിവാഹം, മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഈ ചെലവുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ എടുക്കുന്നതാണ്.

എന്താണ് മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ?

മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ എന്നത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ്, കാർഷികേതര ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഷോപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവിന്മേലുള്ള വായ്പയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്‌സ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ  കാര്യത്തിൽ, വീട് പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ഒരു ഫ്രീ ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം, കൂടാതെ വിപണന മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് എല്ലാ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും മുക്തമായിരിക്കണം-മോർട്ട്ഗേജിൽ നിന്നോ വസ്തുവിൻ്റെ മറ്റ് ചാർജുകളിൽ നിന്നോ വിമുക്തമായിരിക്കണം.

ഒരു ഫ്രീഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നത് ഉടമസ്ഥർക്ക് ജീവിക്കാനും സ്വത്ത് വിനിയോഗിക്കാനും പൂർണ്ണമായ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സ്വത്തുക്കളും ഫ്രീഹോൾഡാണ്, അതായത് ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ഫ്രീഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമയ്ക്ക് വസ്തു വിൽക്കാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും നന്നാക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. ഫ്രീഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉടമയ്ക്ക് കൂടുതൽ അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്തവും നൽകുന്നു.

ഒരു മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അല്ലാത്തപക്ഷം നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നു. മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമയായ, എന്നാൽ കുറച്ച് പണം കടം വാങ്ങേണ്ടതുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ അയാൾ ഏത് സ്വത്തിന്മേലാണോ വായ്പാ തുക എടുക്കുന്നത് അത്ഏതൊരു ബാധ്യതയിൽ നിന്നും മുക്തമായിരിക്കണം, അതായത്, അത് മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി ഈട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആയിരിക്കരുത്. ഇതിന് കീഴിൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാൾ വായ്പ തുകയ്ക്കു വേണ്ടി വസ്തു ഈടായി  പണയം വെക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നയാൾ അപ്പോഴും വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലനിർത്തുന്നു, വായ്പയുടെ കാലാവധിയിലോ അതിനുമുമ്പോ മൊത്തം വായ്പ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് തൻ്റെ സ്വത്ത് തിരികെ ലഭിക്കും.

വിവിധ ഫണ്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ എടുക്കാം. എന്നാൽ ഈ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ, ലോൺ തുക നിയമവിരുദ്ധമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനോ ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ വേണ്ടി അല്ല എടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ഉറപ്പ് നൽകുകയും വേണം.

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകൾ മോർട്ട്ഗേജ് വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വായ്പയുടെ തരങ്ങൾ

മോർട്ട്ഗേജ് വായ്പകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ്: ടേം ലോണും ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ലോണും. കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ സ്ഥാവര വസ്‌തുക്കളുടെ ഈടിന്മേലാണ് രണ്ട് വായ്പകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ലോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പണം പിൻവലിക്കാനും പലിശ ചെലവ് ലാഭിക്കാനും അവസരമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്: ബാങ്ക് കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ മൊത്തം വായ്പ അനുവദിച്ചു, അതിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് വെറും 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്, അപ്പോൾ മൊത്തം വായ്പ തുകയുടെ ആ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്  മാത്രമേ പലിശ ഈടാക്കൂ.

ഒരു ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ലോണിൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് മൊത്തം വായ്പ ഗഡുക്കളായി വിതരണം ചെയ്യും. കടം വാങ്ങുന്നയാൾ എടുക്കുന്ന വായ്പ തുകയ്ക്ക് മാത്രമേ പലിശ ഈടാക്കൂ, മൊത്തം വായ്പയ്ക്കല്ല.  ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ലോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം. ഈ അക്കൗണ്ടിനെ റണ്ണിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ലഭ്യമാണ്, അത് വർഷം തോറും അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ലോണിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് ടേം ലോണിൽ ഈടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതലാണ്. ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ലോണുകൾക്ക് ടേം ലോണിനെക്കാൾ 0.5% അധിക പലിശ നിരക്ക് ഉണ്ട്.

ആർക്കൊക്കെ വായ്പ ലഭിക്കും?

വ്യക്തികൾ, ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാർ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ, കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങൾ, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, ബിസിനസുകാർ എന്നിവർക്ക് മോർട്ട്ഗേജ് വായ്പകൾ ലഭിക്കും. വ്യക്തികൾക്കും സഹ-അപേക്ഷകർക്കും വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഏതു വസ്തുവിന്മേലാണോ വായ്പ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ നിലവിലെ ഉടമകൾ സഹ-അപേക്ഷകരായിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, സഹ-അപേക്ഷകർ സഹ ഉടമകളായിരിക്കേണ്ടതില്ല.

പലിശ നിരക്ക്

മോർട്ട്ഗേജ് വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് സാധാരണയായി വേരിയബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

വായ്പാ തുക

ലോൺ തുക വസ്തുവിൻ്റെ വിപണി മൂല്യത്തെയും കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ വരുമാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാങ്ക് അംഗീകരിച്ച മൂല്യനിർണ്ണയക്കാർ ബാങ്കിനുള്ള പ്രധാന ഈടായ പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നു, വായ്പ തുക സാധാരണയായി വസ്തുവിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിൻ്റെ 50% ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന്: വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം 10 ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് കടം വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ തുകയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയേക്കാം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയായ വായ്പക്കാരൻ്റെ വരുമാന മാനദണ്ഡവും ബാങ്ക് പരിഗണിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വായ്പ തുക 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്, എന്നാൽ പരമാവധി വായ്പ തുക ഓരോ ബാങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഫീസ്

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് സാധാരണയായി ലോൺ തുകയുടെ അനുമതി പരിധിയുടെ 1% ആണ്. വക്കീൽ ഫീസ്, പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂവേഷൻ ചാർജുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് നിരക്കുകൾ. ഈ ചാർജുകൾ കടം വാങ്ങുന്നയാളാണ് വഹിക്കുന്നത്.

ഡോക്യൂമെന്റെഷൻ

കടം വാങ്ങുന്നയാളുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക വരുമാന സ്റ്റേമെന്റ്, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ, കൂടാതെ ഒറിജിനൽ സെയിൽ ഡീഡ്, എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് രസീത്, കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ്, ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടി പേപ്പറുകളും ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇടപാടിൽ സ്വതന്ത്രമായ ടൈറ്റിലന്റെയും ഉടമസ്ഥതയുടെയും തെളിവായി ഒരു എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ അധികാരികൾ നൽകുന്ന ഒരു രേഖയാണിത്.

നികുതി രസീതുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി, ജലനികുതി, മുനിസിപ്പൽ നികുതി എന്നിവയും അത്തരം മറ്റ് നികുതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച വസ്തുവാണെങ്കിൽ, ബാങ്ക് ഒരു അംഗീകൃത പ്ലാനും ആവശ്യപ്പെടും.

മറ്റ് രേഖകളിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (പാസ്‌പോർട്ട്, റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്‌സ് ID അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പ്) ഉൾപ്പെടുന്നു.

കാലാവധിയും തിരിച്ചടവും

വായ്പ തിരിച്ചടവിൻ്റെ പരമാവധി കാലാവധി സാധാരണയായി ഏഴ് വർഷമാണ്. കടം കൊടുത്തയാൾക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സർവീസ് മാൻഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകൾ മുഖേന തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണകളായി നൽകുന്നു. EMI-യിൽ മുതലും പലിശ നിരക്കും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പിഴ പലിശ

തിരിച്ചടക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ, ബാക്കിയുള്ള തുകയുടെ പലിശനിരക്കിന് പുറമെ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 2% പിഴ പലിശയും ഈടാക്കും.

വായ്പ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

കുടിശ്ശികയുള്ള ലോൺ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി കടം കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശപ്പെടുത്താം. ലോൺ തുക വീണ്ടെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന്, വസ്തുവിൻ്റെ ഫോർക്ലോഷർ (കുടിശ്ശിക വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെ വിൽപ്പന) കോടതികൾക്ക് ഉത്തരവിടാം.

കടപ്പാട്: ബഹുജന ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതാ അജണ്ട (ജ്വാല)
ഉറവിടം: http://flame.org.in/

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഇന്നുതന്നെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക
 ജനപ്രിയ ഗവേഷണം: എൻ.സി.എഫ്.ഇ, എൻ എഫ് എൽ എ ടി, ഫെപ
Skip to content