Click here to visit our old website

Color Mode Toggle

ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
ജനപ്രിയ തിരയലുകൾ: എൻ സി എഫ് ഐ, എൻ എഫ് എൽ എ ടി, എഫ് ഇ പി എ

പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു:

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ബാങ്ക്

ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ ഇടപാട് വിശദാംശങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു

 നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, അത് ഹ്രസ്വമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റിവെക്കുകയോ നമ്മുടെ ഫോൾഡറുകളിലൊന്നിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നമ്മിൽ ചിലർ നമ്മുടെ പേരുകളും നടത്തിയ ഇടപാടുകളും (ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ്) ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റിൽ ഐക്കൺ, ഓട്ടോ സ്വീപ്പ്, വി.എം.ടി  മുതലായ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ ഒരു നിരതന്നെയുണ്ട്. നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും ഈ പദപ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ല.

അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നടത്തിയ എല്ലാ ഇടപാട് വിശദാംശങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ ബിസിനസ്സോ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സംഗ്രഹമാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ്.

ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകൾ സാധാരണയായി ഒന്നോ അതിലധികമോ കടലാസുകളിൽ അച്ചടിക്കുകയും അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ വിലാസത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യുകയോ പിക്കപ്പിനായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക ബ്രാഞ്ചിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചില എ.ടി.എം  കൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത പതിപ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കടലാസ് രഹിത, ഇലക്‌ട്രോണിക് സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകളിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്‌റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ

 • ഐക്കൺ:വിവിധ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുമായും പ്രവർത്തന മാധ്യമങ്ങളുമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ-കണക്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ Iconnect വഴിയുള്ള ഇടപാട്.
 • ഓട്ടോ സ്വീപ്പ്,:ലിങ്ക്ഡ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ
 • റെവി സ്വീപ്പ്:ലിങ്ക്ഡ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൻ്റെ പലിശ
 • ടി ആർ എഫ്സ്വീ പ്പ് ചെയ്യുക:ലിങ്ക്ഡ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ / അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ
 • വി.എം.ടി :ATM വഴിയുള്ള Visa പണം കൈമാറ്റം
 • സി ഡബ്ല്യു ഡി ആർ :വിസ വഴിയുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ
 • പി യു ആർ:ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാങ്ങൽ
 • ടിപ്പ്/എസ്.സി.ജി:പെട്രോൾ പമ്പുകൾ/റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ടിപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സർചാർജ്
 • ഡിഐഎഫ്എഫ്:അന്തർദേശീയ കാർഡ് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ നിരക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം
 • സി എൽ ജി:ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് ഇടപാട്
 • ഇ ഡി സി:ഇ ഡി സി (ഇലക്‌ട്രോണിക് ഡാറ്റ ക്യാപ്‌ചർ) മെഷീൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ്
 • എസ് ഇ ടി യു:ബാങ്ക് വഴിയുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് കൈമാറ്റം
 • പി ഡി:ഉപഭോക്താവിന് നൽകിയ പലിശ
 • ഐ എൻ ടി. കോള് :ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പലിശ
 • എം.എം.ടി:എ.ടി.എംവഴിയുള്ള മാസ്റ്റർകാർഡ് പണം കൈമാറ്റം

കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്; അത് എപ്പോഴും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്?

ബാങ്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിനായി സമ്പാദ്യം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പണം സുരക്ഷിതമാണ്. സുരക്ഷിതത്വത്തിന് പുറമെ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച്, അവർ നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പലിശ നൽകുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണം ബാങ്കിൽ വളരുന്നു.

നമ്മുടെ പണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ്. ബാങ്കുകളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമാണ്. ബാങ്കുകൾ മറ്റ് ഉപയോഗപ്രദമായ നിരവധി സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ബാങ്കുകളിൽ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ, വായ്പകൾ, പണമയയ്ക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. നമ്മുടെ മരണശേഷം പണം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കും.

എന്താണ് നോമിനേഷൻ?

അക്കൗണ്ട് ഉടമ മരിച്ചാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന തുക ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് നിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൗകര്യമാണ് നോമിനേഷൻ. നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് തുക എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നോമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉചിതമാണ്.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡൻ്റിറ്റി നമുക്കു നൽകുന്നു.
 • ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമാണ് അതായത് നിക്ഷേപങ്ങൾ, പിൻവലിക്കലുകൾ, പലിശ മുതലായവയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നമുക്കറിയാം.
 • ബാങ്കുകൾ വിവേചന രഹിതമാണ്, അതായത് ഓരേ തരത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്കിലെ നിയമങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്.
 • നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം സുരക്ഷിതമാണ്.
 • ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സേവിംഗ്സ്, റിക്കറിംഗ്, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുകയും നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പലിശ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നമ്മുടെ വേതനം/ശമ്പളം നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം.
 • എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ വേതനം, പെൻഷനുകൾ മുതലായ എല്ലാ സാമൂഹിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇ.ബി.ടി (ഇലക്‌ട്രോണിക് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ) വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 • നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാനോ പിൻവലിക്കാനോ കഴിയും.
 • ആവശ്യമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കാം. ഉൽപ്പാദനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ ന്യായമായ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വായ്പകൾ അനുവദിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
 • നമുക്ക് ബാങ്ക് വഴി പണം അയയ്ക്കാം.

എന്താണ് ഇ.ബി.ടി?

എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ വേതനം, വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ, വിധവാ പെൻഷൻ, എൽ.പി.ജി  സബ്‌സിഡിക്ക് പകരമുള്ള പണം കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റിനായുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഇ.ബി.ടി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

നമുക്കു നൽകാനുള്ള തുക ഇടനിലക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ സമയബന്ധിതമായും കാര്യക്ഷമമായും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നിലവിലുള്ള മാനുവൽ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലതാമസവും ചോർച്ചകളും ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് പണം പിൻവലിക്കാം. ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും.

എന്താണ് പണമയക്കൽ?

രാജ്യത്തുടനീളം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാങ്ക് വഴി നമുക്ക് പണം അയയ്ക്കാം. ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ പണം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കും ഒരാളിൽനിന്ന് നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കും സുരക്ഷിതമായും വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും കൈമാറുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കുട്ടി മറ്റൊരു നഗരത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പണം കൈമാറാം. ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണം സ്വീകരിക്കാം.

എന്താണ് പലിശ?

നാം നമ്മുടെ പണം ബാങ്കിലിടുമ്പോൾ ആ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന തുകയാണ് പലിശ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടം വാങ്ങുമ്പോൾ കടം വാങ്ങിയ തുകയ്‌ക്ക് പുറമേ നമ്മൾ നൽകേണ്ട തുകയാണത്. നമ്മൾ ബാങ്കുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പണം വെറുതെ കിടക്കുന്നില്ല. ബാങ്കുകൾ ഈ പണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വായ്പയായി നൽകുന്നു. ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങുന്നവർ കുറച്ച് പലിശ നൽകുന്നു.

അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ  1,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. ആ തുക മറ്റൊരാൾക്ക് ബാങ്ക് വായ്പയായി നൽകുന്നു. അയാൾ ‌ഒരു വർഷാവസാനം ഒരു ചാർജായി ബാങ്കിന് 100 ​​രൂപ കൊടുക്കുന്നു. ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം നമുക്കു നൽകുന്നു, 40 രൂപ എന്ന് അനുമാനിക്കാം. 1000 രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ അധിക വരുമാനം പലിശ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

ബാങ്കുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: സേവിംഗ്‌സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്, റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ, താഴെ അവ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

സേവിംഗ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന മിച്ചം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ പണം നമുക്ക് പിൻവലിക്കാം. നമ്മുടെ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റും (അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ലോൺ) ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നമ്മുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്

ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നമ്മൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ഇത് പലിശ നേടിയേക്കാം. നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പും നമുക്ക് ഇത് പിൻവലിക്കാം, എന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ കുറയും. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ആനുകാലികമായി ഒരു തുക നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളതാണ

റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്. പതിവായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങൾ ഒരു സാധുവായ ചെക്ക് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?

കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ക്ലിയറിംഗ് പ്രക്രിയ സാധ്യമാക്കാൻ ചെക്ക് ട്രങ്കേഷൻ സിസ്റ്റം

ആർബിഐ (റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഏതൊരു ബാങ്കും നൽകുന്ന ചെക്കുകൾ ചെക്ക് ട്രങ്കേഷൻ സിസ്റ്റം (സി.ടി.എസ്) 2010 മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ചെക്കുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ‌സി.ടി.എസ്-2010. 2013 ഏപ്രിൽ 1-നകം എല്ലാ ചെക്കുകളും സി.ടി.എസ്-2010 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബാങ്കുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, 2013 മാർച്ച് 31-ന് ശേഷം നോൺ-സി.ടി.എസ് ചെക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല.

സി.ടി.എസ്-2010 ചെക്കുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ ഒരു ചെക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നതാണ്. ഒരുസി.ടി.എസ്-2010 ചെക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതില്ല. ഒരു ഉപഭോക്താവ് സി.ടി.എസ്-2010-അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചെക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, ബാങ്കിന് ചെക്കിൻ്റെ ചിത്രം ചെക്ക് നൽകിയ ഡ്രോയി ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കാം; ഡ്രോയി ബാങ്ക് അത് പരിശോധിച്ച് ചെക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടും. ഇടപാട് ചെലവും സമയവും ലാഭിക്കാൻ ഈ നീക്കം ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകൾ സി.ടി.എസ് 2010 അനുസരിച്ചാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

 • ചെക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിൽ IFSC കോഡുള്ള ബാങ്ക്/ബ്രാഞ്ച് വിലാസം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും.
 • സ്റ്റാൻഡേർഡ് തീയതി ഫോർമാറ്റ്.
 • ചെക്കിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് അങ്ങേയറ്റത്ത് ‘സി.ടി.എസ് 2010’ എന്നതിനൊപ്പം പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പേരും പ്രിൻ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കും.
 • ചെക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ബാങ്ക് ലോഗോ.
 • ചെക്കിൻ്റെ താഴെ വലത് മൂലയിൽ ‘ദയവായി മുകളിൽ ഒപ്പിടുക’ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • തുകയുടെ കോളത്തിൽ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ( ).

സി.ടി.എസ്  2010 ചെക്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ലോഗോ അദൃശ്യ (അൾട്രാ വയലറ്റ്) മഷി ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോഗോ ചെക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണ്, അൾട്രാ വയലറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ സ്കാനറുകളിൽ / ലാമ്പുകളിൽ അത് ദൃശ്യമാകും. ഇത് ഒരു ചെക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥത സ്ഥാപിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ചെക്ക് ബുക്ക്സി.ടി.എസ് 2010 അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സി.ടി.എസ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ചെക്ക് ബുക്ക് സമ്പാദിക്കുകയും അത് പാലിക്കാത്തത് ബാങ്കിന് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ഒരു ഭവന വായ്പയോ വാഹന വായ്പയോ എടുക്കുകയും ഡയറക്ട് ഡെബിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുപകരം പോസ്റ്റ്-ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 2013 മാർച്ച് 31-ന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത്തരം പോസ്റ്റ്-ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകൾക്ക് പകരം സി.ടി.എസ് -2010 മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ചെക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട് ഡെബിറ്റ് / ഇസിഎസ് (ഇലക്‌ട്രോണിക് ക്ലിയറൻസ് സർവീസ്) മോഡിലേക്ക് മാറാനും കഴിയും, അതിൽ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇഎംഐ (തുല്യമായ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ്) തുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും.

വേഗത്തിലുള്ള ക്ലിയറിംഗ്: ചെക്കുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകളുടെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ‌സി.ടി.എസ് 2010, ചെക്കുകളുടെ ക്ലിയറിംഗിനായുള്ള ഭൗതിക നീക്കം ഇല്ലാതാക്കും.

സുരക്ഷ: സി.ടി.എസ് 2010 ചെക്കുകളിലെ പുതിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ, ക്ലിയറിംഗിനായി ഹാജരാക്കിയ ചെക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ബാങ്കുകൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

വഞ്ചനകൾക്ക് എതിരായ സുരക്ഷ : പുതിയ ചെക്ക് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലെ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധമായി വർത്തിക്കും.

ഭൂരിഭാഗം ബാങ്കുകളും ഇപ്പോൾ സി.ടി.എസ് -2010 ചെക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിനിമം സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമുള്ള പുതിയ ചെക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ‘സി.ടി.എസ്  2010’ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന എല്ലാ ചെക്ക് ഫോമുകളിലും ഏകീകരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ഇമേജ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രോയി ബാങ്കുകളുടെ ചെക്കുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാൻ അത് സമർപ്പിക്കുന്ന ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിലെ മൾട്ടി-സിറ്റി, പേയബിൾ-അറ്റ്-പാർ ചെക്കുകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗവും ഔട്ട്‌സ്റ്റേഷൻ ചെക്കുകളുടെ പ്രാദേശിക പ്രോസസ്സിംഗിനുള്ള വേഗതയേറിയ ക്ലിയറിംഗിൻ്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിച്ചതും ഇമേജ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെക്ക് പ്രോസസ്സിംഗിനായി ഗ്രിഡ് അധിഷ്ഠിത സി.ടി.എസ്  നടപ്പിലാക്കിയതും പോലെയുള്ള ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗിലെ നിരവധി സംഭവവികാസങ്ങൾ ‘സി.ടി.എസ്  2010’ എന്ന പുതിയ ചെക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാക്കിത്തീർത്തു.

ഒരു ഇ.ഇ.എഫ്.സി എന്നത് വിദേശനാണ്യ വിനിമയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ വിദേശ കറൻസിയിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്

വിദേശനാണ്യ വിനിയത്തിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഒരു ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ഡീലറുടെ പക്കൽ വിദേശ കറൻസിയിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് വിനിമയ വരുമാനക്കാരുടെ വിദേശ കറൻസി അക്കൗണ്ട് (ഇ.ഇ.എഫ്.സി). കയറ്റുമതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശനാണ്യ വനിമയ വരുമാനക്കാർക്ക് അവരുടെ വിദേശ വിനിമയ വരുമാനത്തിൻ്റെ 100% ഉം ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണിത്, അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ വിദേശനാണ്യം രൂപയാക്കി മാറ്റേണ്ടതില്ല, അതുവഴി ഇടപാട് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാകുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ വ്യക്തികൾ, കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയ വിദേശനാണ്യ വരുമാനക്കാരുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇ.ഇ.എഫ്.സിഅക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല (എസ് ഇ ഇസഡ്) യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, ഒരു എസ് ഇ ഇസഡ്-ൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന് ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അംഗീകൃത ഡീലറുമായി ഒരു വിദേശ കറൻസി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാകും. എസ് ഇ ഇസഡ് ഡവലപ്പർമാർക്ക് ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ട് ഒരു കറൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചെക്ക് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പലിശ നൽകേണ്ടതില്ല.

100% വരെ വിദേശനാണ്യ വരുമാനം ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കലണ്ടർ മാസത്തിലെ അക്കൗണ്ടിലെ ആകെ തുക, അംഗീകൃത ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​ഫോർവേഡ് പ്രതിബദ്ധതകൾക്കോ ​​വേണ്ടി ബാലൻസുകൾ വിനിയോഗിക്കാനായി ക്രമീകരിച്ച ശേഷം, തുടർന്നുള്ള കലണ്ടർ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസത്തിന് മുമ്പ് രൂപയാക്കി മാറ്റണം.

ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അനുവദനീയമായ ചില ക്രെഡിറ്റുകൾ

i) വിദേശ കറൻസി ലോണോ വിദേശത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ച നിക്ഷേപമോ അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാനായി സ്വീകരിച്ച പണമോ ഒഴികെയുള്ള സാധാരണ ബാങ്കിംഗ് വഴികളിലൂടെയുള്ള ഇൻവാർഡ് റെമിറ്റൻസ്;

ii) 100% കയറ്റുമതി അധിഷ്ഠിത യൂണിറ്റ് വഴി വിദേശ വിനിമയത്തിൽ ലഭിച്ച പേയ്‌മെൻ്റുകൾ;

iii) എസ് ഇ ഇസഡ് -ലെ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര താരിഫ് ഏരിയയിലെ ഒരു യൂണിറ്റിന് വിദേശ വിനിമയത്തിൽ ലഭിച്ച പേയ്‌മെൻ്റുകൾ;

iv) കൗണ്ടർ ട്രേഡിനായി ഒരു അംഗീകൃത ഡീലറുടെ പക്കൽ പരിപാലിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കയറ്റുമതിക്കാരന് ലഭിക്കുന്ന പേയ്മെൻ്റ്. (ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളുടെ മൂല്യവുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമാണ് കൗണ്ടർ ട്രേഡ്);

v)ചരക്കുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ കയറ്റുമതിക്കായി ഒരു കയറ്റുമതിക്കാരന് ലഭിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് റെമിറ്റൻസ്;

vi) ഡയറക്ടർമാരുടെ ഫീസ്, കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ്, ലക്ചർ ഫീസ്, ഓണറേറിയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വരുമാനം, ഒരു പ്രൊഫഷണലിന് അദ്ദേഹിത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ശേഷിയിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സമാനമായ മറ്റ് വരുമാനങ്ങൾ;

vii)അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പിൻവലിച്ച ഉപയോഗിക്കാത്ത വിദേശ കറൻസിയുടെ റീ-ക്രെഡിറ്റ്;

viii) അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ ഇറക്കുമതിക്കാരനായ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ തിരിച്ചടവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തുക, അത്തരം അക്കൗണ്ട് കൈവശമുള്ള കയറ്റുമതിക്കാരന് അനുവദിച്ച വായ്പ / അഡ്വാൻസ്; കൂടാതെ

ix) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച സ്‌പോൺസർ ചെയ്‌ത എഡിആർ/ജിഡിആർ സ്‌കീമിന് കീഴിൽ റസിഡൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ കൈവശമുള്ള ഓഹരികൾ എഡിആർ/ജിഡിആർ കളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിറ്റഴിക്കൽ വരുമാനം.

വിദേശ വിനിമയത്തിൽ റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന വിദേശ വിനിമയ വരുമാനം, സാധാരണ ബാങ്കിംഗ് ചാനലിലൂടെയുള്ള പണമയയ്ക്കലായി കണക്കാക്കി ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ഇ.ഇ.എഫ്.സി അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ രൂപയിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, രൂപയിൽ പിൻവലിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് വിദേശ കറൻസിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

95% ഇന്ത്യക്കാരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഫോണുകൾ നമ്മളെ എവിടെയും വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കോളുകൾ ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും വാചക സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 3G/4G കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരു സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റും ആക്‌സസ് ചെയ്യാം.

മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ, മൊബൈൽ പേയ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനം സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും ചെലവേറിയതും പ്രക്രിയ സങ്കീർണ്ണവുമാണെന്ന് നമ്മളിൽ പലരും കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അജ്ഞരാണ്.

മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗിന് ബാങ്കിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് സമയം ലാഭിക്കുന്നു, ഇത് 24*7 ലഭ്യമാണ്. മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് എന്നത് സൗകര്യപ്രദമായ ബാങ്കിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായമാണ്. മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില ഇടപാടുകളാണ് ബാലൻസ് അന്വേഷണങ്ങൾ, മിനി സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകൾ, യൂട്ടിലിറ്റി പേയ്‌മെൻ്റുകൾ എന്നിവ.

ഒരു ഹ്രസ്വ വിവരണം

ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നടത്തുന്ന ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകളാണ് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ. ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗിൻ്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗിൽ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും.

ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാകും

മിക്ക ബാങ്കുകളും മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അടിസ്ഥാന നടപടിക്രമം ഒരുപോലെയാണ്. സേവിംഗ്സ്, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനത്തിന് അർഹതയുള്ളൂ. അത്തരം അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ, ഉപഭോക്താവ് ഒരു എം പി ഐ എൻ (മൊബൈൽ പിൻ) സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗിൻ്റെ സുരക്ഷാ പാസ്‌വേഡായി വർത്തിക്കുന്നു. ബാങ്കുകൾ നൽകുന്നഎ.ടി.എം കാർഡുകളുടെ അതേ രീതിയിലാണ് എം പി ഐ എൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഒരു ഇടപാടിനിടെ മൂന്ന് തവണ തെറ്റായ എം പി ഐ എൻ നൽകിയാൽ, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സേവന അക്കൗണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് നിർജ്ജീവമാകും.

സ്മാർട്ട് സേവനങ്ങൾ

മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാൽ  2012 മെയ് മാസത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയുള്ള ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ 2.86 ബില്യൺ രൂപയായി ഉയർന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 2011 മെയ് മാസത്തിൽ ഇത്തരം ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യം 910 ദശലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നടത്താവുന്ന ചില ഇടപാടുകൾ ഇവയാണ്:

 • അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുക
 • ചെക്ക് ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുക
 • ചെക്ക് പേയ്മെൻ്റ് നിർത്തുക
 • സമീപകാല ഇടപാടുകൾ കാണുക
 • ഫണ്ട് കൈമാറ്റം നടത്തുക (ബാങ്കിന് അകത്തും പുറത്തും)
 • നിങ്ങളുടെ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുക
 • ബിൽ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുക
 • (നഷ്ടപ്പെട്ടതും മോഷ്ടിച്ചതുമായ) കാർഡുകൾ തടയൽ
 • സിനിമാ ടിക്കറ്റോ യാത്രാ ടിക്കറ്റോ ബുക്ക് ചെയ്യുക

ചെലവ്

മിക്ക ബാങ്കുകളും തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സേവനം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബാങ്കുകൾ ചാർജുകളൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സേവന ദാതാക്കൾ ഈടാക്കുന്ന ജിപിആർഎസ് (ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സേവനം) സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ നിരക്കുകൾക്കായി നമ്മൾ പണം നൽകേണ്ടിവരും.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ

മൊബൈൽ ഇടപാടുകളുടെ സുരക്ഷയാണ് നമ്മിൽ മിക്കവരുടെയും പ്രാഥമിക ചോദ്യം. മൊബൈൽ നമ്പറിൻ്റെ ടു-വേ പ്രാമാണീകരണ പ്രക്രിയയും ഇൻ്ററാക്ടീവ് വോയ്‌സ് റെസ്‌പോൺസ് (ഐ.വി.ആർ) വഴിയുള്ള എം പി ഐ എൻ പരിശോധിച്ചുറപ്പാക്കലും കാരണം, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ ഇടപാടുകളുടെ മറ്റു രീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്.

മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ തീർച്ചയായും സൗകര്യപ്രദവും ന്യായയുക്തവും സുരക്ഷിതവുമാണ്. ശരിയായ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് മാത്രം മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ബാങ്കുകൾ മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അതേ സമയം, ഉപഭോക്താക്കളെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എം പി ഐ എൻ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പാസ്‌വേഡ്, പാൻ കാർഡ് നമ്പർ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടെക്‌സ്‌റ്റ് മെസേജുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തരുത്. ഐഡൻ്റിറ്റി മോഷണത്തിനായി ഇവ ഉപയോഗിക്കാം.

അനധികൃത ഉപയോക്തൃ ആക്‌സസ് തടയാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോഴെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഓട്ടോ-ലോക്ക് ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മോഷണം പോയാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം നൽകും. പതിവായ ഇടവേളകളിൽ, ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പാസ്‌വേഡ് മാറ്റുക. നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ്, എല്ലാ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും മായ്‌ക്കുക.

പലപ്പോഴും വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അസ്വാരസ്യമായി പണം മാറുന്നു, കൂടാതെ പല വിവാഹമോചന കേസുകൾക്കും കാരണം പണപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാകാം. മിക്ക കേസുകളിലും, ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് കാരണം. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തികൾക്കിടയിലെ ആശയവിനിമയം എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തമാകാത്തതിനാൽ തെറ്റായ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴുമുണ്ട്.  ദമ്പതികൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം – പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ അവനെ/അവളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ രൂപത്തിലോ ആവർത്തിച്ചുള്ള (റിക്കറിംഗ്) നിക്ഷേപങ്ങളുടെ രൂപത്തിലോ കുറച്ച് പണം ലാഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കുമായി ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാൻ മനസ്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കണക്കില്ലാത്ത ചൂതാട്ടം അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ഇണയെ വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ.

സ്വകാര്യത  ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും, ബന്ധം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ചില സ്വകാര്യതയോ വേലിക്കെട്ടോ ആവശ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെയും ചെലവിൻ്റെയും അനുപാതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. വരുമാനമില്ലാത്ത അംഗം അവൻ്റെ/അവളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ട പണം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെയും ചെലവിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, അവൻ/അവൾ കൂടുതൽ പണം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് തോന്നുകയും ബന്ധത്തിൽ സംഘർഷം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

സമ്പാദിച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുക – വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് പണം സ്വരൂപിക്കാത്ത തെറ്റ് പലരും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, വിവാഹത്തിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ മതിയായ ഫണ്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ വൈവാഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകൂ. വിവാഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ശക്തനായിരുന്നേക്കാമെങ്കിലും, കെട്ടഴിച്ച് കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വീട്ടുകാര്യം നോക്കുന്നയാൾ കുറച്ച് ഫണ്ട് ലാഭിക്കണം  കൂടുതലായതും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ വർഷവും ഒരേ തുക മിച്ചം പിടിക്കാൻ (സമ്പാദിക്കുന്ന അംഗത്തിന്) എല്ലായ്‌പ്പോഴും സാധ്യമല്ലെന്ന് വീട്ടുകാര്യം നോക്കുന്നയാൾ, സാധാരണയായി വീട്ടിലെ സ്ത്രീ, മനസ്സിലാക്കണം. വീട്ടുകാര്യം നോക്കുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ, ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തതിനാൽ, ബുദ്ധിമുട്ടു നിറഞ്ഞ ദിവസത്തിനായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണം മാറ്റിവെക്കണം.

ആരോഗ്യ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സുരക്ഷിതമാകുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാണ്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിൽ കുറച്ച് പണം നിക്ഷേപിക്കുക, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ നടക്കേണ്ടതില്ല.

എല്ലാവർക്കും ചിലതരം സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയുണ്ട്, ആ പ്ലാനിന് എല്ലായ്പ്പോഴും അധിക പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉത്തേജനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണമൊഴുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും ആഡംബരത്തിനും അധിക പണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മികച്ച സമയമാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും, അത് ഒരിക്കലും അകാരണമായി ചെലവഴിക്കരുത്, കാരണം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായേക്കില്ല. അധിക പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇതാ. ഭാരങ്ങൾ മായ്‌ക്കുക
മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ വായ്പ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പലരുടെയും ഇടയിൽ സാധാരണമാണ്. പലരും ഭവന വായ്പയോ കാർ വായ്പയോ എടുക്കുകയും എല്ലാ മാസവും തുല്യ പ്രതിമാസ തവണ (ഇഎംഐ) പേയ്മെന്റുകൾക്കായി നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരവും പര്യാപ്തവുമായ പണമൊഴുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വായ്പകളുടെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ വായ്പയും തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനയാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ലോൺ തീർക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐകൾക്ക് മുകളിൽ അധിക തുക അടയ്ക്കുക.

ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കിവയ്ക്കുക

മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ വായ്പയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പലർക്കും സാധാരണമാണ്. പലരും ഭവന വായ്പയോ കാർ ലോണോ എടുക്കുകയും തുല്യമായ പ്രതിമാസ തവണയുടെ (ഇഎംഐ) പേയ്‌മെൻ്റുകൾക്കായി എല്ലാ മാസവും നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പതിവായതും മതിയായതുമായ പണമൊഴുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വായ്പകളുടെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവെക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വായ്പയും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്ര പണമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന ആക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, എത്രയും വേഗം ലോൺ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ-കൾക്ക് പുറമെ കുറെ പണം കൂടെ അടയ്ക്കുക.

അടിയന്തര ഫണ്ടുകൾ

പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ മേലാൽ മതിയാകില്ല. ഭാവിയിൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തതിനാൽ എമർജൻസി ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ജോലി നഷ്‌ടമോ അപകടമോ പോലുള്ള വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷിതമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അധിക പണം ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക.

ഇന്ഷുറന്സ് പോളിസി

എല്ലാവരും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ കൈവശം വയ്ക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അവ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അധിക പണം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതും എന്നാൽ ഉയർന്ന പ്രീമിയം ആവശ്യമുള്ളതുമായ ഒരു പോളിസിയിലേക്ക് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പോളിസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൈഡർ ചേർക്കാവുന്നതുമാണ്. ചില ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ നിക്ഷേപം പോലെ ഇരട്ടിയാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കുറച്ച് വരുമാനം കൂടെ നേടാനും കഴിയും.

നിക്ഷേപിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അധിക പണം ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഉടൻ നിക്ഷേപിക്കുക. കാരണം, ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എഫ് ഡി-കൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാലാവധിയാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരുവന് പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്, പക്ഷേ അതിന് ചില പിഴകൾ ലഭിക്കും. എഫ് ഡി കൾ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിനേക്കാൾ ഉയർന്ന റിട്ടേണുകൾ നൽകുന്നു. ഒരാൾക്ക് അവരുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള അതേ ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കും. റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് അവരുടെ അധിക പണം ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം, അത് അവരുടെ പണം കാലക്രമത്തിൽ വളരാൻ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ മിച്ചം പിടിക്കുക

നമ്മുടെ ഭാവിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എറിഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവം പരീക്ഷിക്കാൻ ജീവിതത്തിന് അതിൻ്റേതായ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിത ലാഭമോ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം, ആ പണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധം നമ്മുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന സമയമാണത്.

നിങ്ങൾ ഒരു കാസിനോയിൽ ചൂതാട്ടം നടത്തുകയാണെന്നും ഒരു ജാക്ക്പോട്ട് അടിച്ചുവെന്നും കരുതുക. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, താൻ സമ്പാദിച്ച പണം തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ലെന്ന് കരുതി ഒരു വ്യക്തി പന്തയം വെക്കുന്നു. നിക്ഷേപകർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഒരു നിക്ഷേപത്തിൽ ഒരാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഉയർന്ന വരുമാനം നേടിയേക്കാം, കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അയാൾ ആ പണം കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപിച്ചേക്കാം.

നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം?

അത്തരം നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഒരു നിമിഷമെടുത്ത് ആ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. പണം നിങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനാകും, ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ആ പണം കൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത് അതാണ്. ആ നേട്ടം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു നല്ല സേവിംഗ്സ് പ്ലാൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക

ഒരു വീടോ കാറോ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകാം. ആ അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം, ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ എത്രമാത്രം സഹായിക്കുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. എപ്പോഴും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഓർക്കുക. ഏതൊരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സമ്പാദ്യം. സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഭാവിക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, കാരണം ജീവിതം മറ്റൊരു ഗതിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും രോഗമോ അപകടമോ നിങ്ങൾക്ക് കനത്ത ചിലവുണ്ടാക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദിവസത്തിനായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ആ ലാഭം നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്/എമർജൻസി ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം.

ആസൂത്രിതമായ നിക്ഷേപം

ഉണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം, എന്നാൽ ആദ്യം നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻകം പ്ലാനുകൾ നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചോയിസ് ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ, ആ പണം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രം ചെലവഴിച്ച് വലിയ ഭാഗം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് സന്തുലിതമായി പ്രവർത്തിക്കുക.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലയനങ്ങൾ

അക്കൗണ്ട് തരം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം

മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ലോലവും കാലക്രമേണ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബന്ധങ്ങളിൽ പണത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരു ബന്ധവും പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിലും, ദമ്പതികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ ബന്ധത്തിന്റെ സുസ്ഥിരമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ ഏറെ സഹായിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പണം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദമ്പതികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കും, അതേസമയം തെറ്റായ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് അവർ ഓരോരുത്തരെയും പാപ്പരാക്കും. വിവാഹിതരായ മിക്ക കുടുംബങ്ങൾക്കും ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദമ്പതികൾക്കും രണ്ട് വരുമാനമുള്ളിടത്ത് അത്തരം ധാരണകൾക്ക് ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ വ്യക്തികൾ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് വിശേഷാൽ പ്രധാനമാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള ചെലവുകൾ എങ്ങനെ പങ്കിടണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ഏറെ പ്രധാനമാണ്.

ഒരു സാമ്പത്തിക കരാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു

ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടോ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകളോ നിലനിർത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഗൗരവമായ ആസൂത്രണവും ചിന്തയും ആവശ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ തരം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ദമ്പതികൾ നിരവധി സുപ്രധാന പടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

റന്ന ചർച്ച

തുടക്കത്തിൽ, ദമ്പതികൾ ഒരു തുറന്ന ചർച്ച നടത്തണം, അതിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നം ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരമുള്ള തുറന്ന ചർച്ചയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. രണ്ട് പങ്കാളികളുടെയും നിലവിലുള്ള കടങ്ങൾ, കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കാത്തതു നിമിത്തം ഒരാൾ വരുത്തിയ തെറ്റുകൾ, ഓരോ പങ്കാളിക്കും ഉള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ, മറ്റു സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. വിവാഹം കഴിക്കാനോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനോ തീരുമാനിച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കടവും സ്വത്തുക്കളും പരസ്പരം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണെന്ന് ദമ്പതികൾ ഓർക്കണം. രണ്ട് പങ്കാളികളും പണം അവർ ഇരുവരുടേതുമായി കാണാൻ തുടങ്ങണം, അല്ലാതെ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആസ്തികളോ ബാധ്യതകളോ ആയിട്ടല്ല.

ഒരു ബജറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ

രണ്ടാമതായി, ബജറ്റ് നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്ന് ദമ്പതികൾ ഉറപ്പാക്കണം. ഓരോ രൂപയും കണക്കാക്കുന്ന തരത്തിൽ ബജറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ചില സമയങ്ങളിൽ അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് കണക്ക് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ പണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പരസ്പരം ചെലവഴിക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്ന തുക സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, എന്നാൽ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനോ സമ്പാദിക്കുന്നതിനോ വരുമാനത്തിന്മേൽ അമിതഭാരം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് കടത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകാനോ വേണ്ടത് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ

അടുത്തതായി, ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കുകയും വേണം. അത്തരം സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പണപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരസ്പരം ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഭാവിയിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നതിൽ പരസ്പരം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സഹായിക്കും. വിരമിക്കലിനായി മാന്യമായ ഒരു തുക സമ്പാദിക്കുക, ഒരു പുതിയ വീടിനുള്ള മുൻകൂർ പേയ്‌മെൻ്റുകൾക്കായി സമ്പാദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിൽ രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും വിരമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മതിയായ തുക സമ്പാദിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ‌ചില പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വഴികളിലൂടെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ദമ്പതികൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. കൂടാതെ, ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം, ഇണകളിൽ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകളും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തികം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പതിവ് ബജറ്റ് യോഗങ്ങൾ

എല്ലാ ആഴ്‌ചയിലും അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ബജറ്റ് യോഗങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. ചെലവ് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും എത്ര പണം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഓരോ പങ്കാളിക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുക്കാൻ കഴിയും. ബാലൻസ് വേഗത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ നല്ല സഹായകമായിരുന്നേക്കാം. ഒട്ടുമിക്ക ബില്ലുകളും ഒരുമിച്ചെഴുതുകയും മറ്റു പലവക ചിലവുകൾ ഒരുമിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല ആശയമാണ്. അത്തരം ബജറ്റ് മീറ്റിംഗുകൾ ദമ്പതികളെ ശരിയായ പതായിൽ തുടരാൻ സഹായിക്കും.

പരസ്പരം പ്രയോജനകരവും ഏറ്റവും സ്വീകാര്യവുമായ അക്കൗണ്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ദമ്പതികളാണ്. വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിന് ഒരളവിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനോ, പ്രത്യേകം അക്കൗണ്ടുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും തരങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനോ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത് ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ലതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം.

ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

പണപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പങ്കാളിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അരോചകമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറുന്നതും തന്റെ വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നതുമായ ശീലമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നത് പ്രായോഗികമായി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നാണ്, കാരണം രണ്ട് പങ്കാളികളുടെയും പണം ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഗാർഹിക ചെലവുകളും മറ്റ് ചെലവുകളും എടുക്കാം. എന്നാൽ, മിക്ക വാങ്ങലുകളും നടത്തുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ ചെലവഴിച്ച തുകകൾ സ്വന്തമായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം.

മറുവശത്ത്, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു ജോയിൻ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമായേക്കാം, കാരണം പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ അമിതമായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെലവുകളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പതിവായി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അമിതമായി പണം വിനിയോഗിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും. പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിയമപരമായി ബന്ധിതമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടും പ്രശ്നമാകാം. ഒരു പങ്കാളിയെ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുകയും ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ പണവുമായി ഒരാൾ അപ്രത്യക്ഷമാകില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം തടയാനുള്ള ഒരു മാർഗം എല്ലാ പണവും ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ വരുമാന വിടവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വീട്ടുവാടകയും ഭക്ഷണച്ചെലവും പോലുള്ള അവശ്യ ചെലവുകൾക്കായി നൽകേണ്ട തുക മാത്രം ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാം, ബാക്കി തുക ഓരോ പങ്കാളിക്കും അവരുടെ സ്വകാര്യ ചെലവുകൾക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കാം.

ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കൽ

ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ദാമ്പത്യ തർക്കമുണ്ടായാൽ സാധാരണയായി ദമ്പതികൾ അവരുടെ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റ് കാരണങ്ങളാലും ആവാം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവരും നിരുത്തരവാദപരമായി ചെലവഴിക്കുന്നു. ബാങ്കിലെ ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കുന്നത് ലളിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമാണ്.

ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. ഇത് ഫോണിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ചോ ചെയ്യാം. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ കടം കൊടുക്കുന്നയാൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ആവശ്യമായ തിരിച്ചറിയൽ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കും. നിർദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ബാങ്കിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടായാൽ അത് ഒരു ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആയി സൂക്ഷിക്കും. അഭ്യർത്ഥന കുറിപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പേര്, വിലാസം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മരവിപ്പിച്ച ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പങ്കാളിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. ഇത് വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ, ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും വിഹിതം എത്രയായിരിക്കണമെന്ന് പങ്കാളികൾ ധാരണയിലെത്തണം. വിവാഹമോചനം ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചാൽ, അത് എപ്പോഴാണ് വീണ്ടും തുറക്കേണ്ടത്, ഇനിമുതൽ അത് വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വഴികൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പങ്കാളികൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യണം.

പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രായോഗികതയും പ്രശ്നങ്ങളും

വെവ്വേറെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് പല ദമ്പതികൾക്കും കൂടുതൽ സുഖകരം. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓരോ പങ്കാളിയുടെയും വരുമാനം അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് ഗാർഹിക ചെലവുകൾ വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം, അതുവഴി വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അടയ്‌ക്കുന്ന ചില ചിലവുകൾക്ക് ഓരോ പങ്കാളിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരിക്കും. ബില്ലുകൾ അടയ്‌ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, പണം ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തവും ഈ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ചെലവുകളാണ് വഹിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ ക്രമീകരണലെ തന്റെ ഭാഗം പങ്കാളി നിർവ്വഹിക്കുമെന്ന് ഒരുവൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ രീതി സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഓരോ പങ്കാളിക്കും അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പണത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കാനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

മറുവശത്ത്, ഈ ക്രമീകരണം, റിട്ടയർമെൻ്റിനും അവധിക്കാലത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദ്യം പോലെയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഒരു പങ്കാളി തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണമടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ വഷളാകാം.

ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടും ഒപ്പം വെവ്വേറെയുള്ള അക്കൗണ്ടും

ദമ്പതികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പത്തിനുമുള്ള ഒരു നല്ല പരിഹാരം വെവ്വേറെയുള്ള അക്കൗണ്ടും ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്. പങ്കാളികൾക്ക് സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകൾ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ പങ്കിട്ട ചെലവുകൾക്കായി അവർക്ക് ഒരു ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നിലനിർത്താനും കഴിയും. ഈ ക്രമീകരണത്തിന് കീഴിൽ, ഓരോ പങ്കാളിയും അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാ മാസവും ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

പങ്കിട്ട ഉത്തരവാദിത്തം

ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായ ബില്ലുകൾ, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ, ദീർഘകാല സമ്പാദ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പണം ഉൾപ്പെടും. ഓരോ പങ്കാളിക്കും വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ചെലവഴിക്കാൻ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കുകയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം, അത് പൂർണ്ണമായും ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവേചനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുഴപ്പം

എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരത്തിലുള്ള കരാറിനും അതിന്റേതായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും പങ്കാളികളിലൊരാൾ മറ്റേയാളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ദമ്പതികൾ ഓരോ മാസവും സംയുക്ത വരുമാനത്തിൻ്റെ 80% ജോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 50,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വന്ത ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി ഓരോ മാസവും 10,000 രൂപയും, പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന പങ്കാളിക്ക് വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾക്കായി വെറും 6,000 രൂപയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നീരസത്തിന് ഇടയാക്കും.

ആത്യന്തികമായി, തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഓരോ ദമ്പതികളും തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവർ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഘടന അവർ സജ്ജീകരിക്കണം.

കടപ്പാട്: ബഹുജന ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതാ അജണ്ട (ജ്വാല)
ഉറവിടം:http://flame.org.in/

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഇന്നുതന്നെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക
 ജനപ്രിയ ഗവേഷണം: എൻ.സി.എഫ്.ഇ, എൻ എഫ് എൽ എ ടി, ഫെപ
Skip to content