Click here to visit our old website

Color Mode Toggle

ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
ജനപ്രിയ തിരയലുകൾ: എൻ സി എഫ് ഐ, എൻ എഫ് എൽ എ ടി, എഫ് ഇ പി എ

പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു:

നിക്കി

[breadcrumbs]

- നിക്കി

ഉത്തർപ്രദേശ്

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാക്തീകരണം കണ്ടെത്തുന്നു

ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂർ ജില്ലയിലെ ബാലിയഖേരി ബ്ലോക്കിലെ ഒരു വിദൂര ഗ്രാമമായ ബഹേദേകിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവതിയാണ് നിക്കി. നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ എജ്യുക്കേഷൻ (എൻ.സി.എഫ്.ഇ) അടുത്തിടെ സംഘടിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ ശിൽപശാലയിൽ അവൾ പങ്കെടുത്തു, അത് അവളുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു.

“ബജറ്റിംഗ്, സേവിംഗ്സ്, ആസൂത്രിത നിക്ഷേപം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കാര്യവും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും സംഭവത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായി സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യണം,” അവൾ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ (ജി.ഒ.എൽ) മുൻനിര ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളായ പ്രധാൻമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജന (പി.എം.എസ്.ബി.വൈ), പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജന (പി.എം.ജെ.ജെ.ബി.വൈ) എന്നിവയിൽ വരിക്കാരിയാകാൻ നിക്കിയെ ശിൽപശാല പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

“പി.എം.എസ്.ബി.വൈ ലും പി.എം.ജെ.ജെ.ബി.വൈ ലും ചേരുന്നത് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പ്രശ്‌നരഹിതവുമായിരുന്നു. കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന സം അഷ്വേർഡും മികച്ച ഫീച്ചറുകളും ഉള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടം ലൈഫ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുകൾ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാണ്,” അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ദീർഘകാല ആസൂത്രണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശിൽപശാലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവ്, ജീവിതത്തെയും പണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നിക്കിയുടെ വീക്ഷണത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ഭർത്താവിനും തനിക്കും വേണ്ടി അടൽ പെൻഷൻ യോജന (എ.പി.വൈ.) അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമായും അസംഘടിത മേഖലയ്ക്കായി Gol നടത്തുന്ന ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതിയാണ് എ.പി.വൈ. എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

“എല്ലാവരും ആർജ്ജിക്കേണ്ട അനിവാര്യമായ ഒരു ജീവിത നൈപുണ്യമാണ് സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ, ശിൽപശാലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേടിയ അറിവ് കഴിയുന്നത്ര ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു,” മുഖത്ത് സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു മിഴിവോടെ അവൾ പറഞ്ഞു.

ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുത്തതു മുതൽ, സർക്കാർ സ്‌പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിക്കി ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, വ്യാജ സ്കീമുകളിൽ ആകൃഷ്ടരാകാതിരിക്കാൻ അവൾ ഗ്രാമീണരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഈ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചതിന് എൻ.സി.എഫ്.ഇ യോട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവളാണ്, ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യസ്തമായും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയും കാണാൻ എന്നെ സഹായിച്ചു,” അവർ പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഇന്നുതന്നെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക
 ജനപ്രിയ ഗവേഷണം: എൻ.സി.എഫ്.ഇ, എൻ എഫ് എൽ എ ടി, ഫെപ
Skip to content